Με τις ευχές της Ε.Ε. ο Turkish Stream θα περάσει από την Σερβία

Με τις ευχές της Ε.Ε. ο Turkish Stream θα περάσει από την Σερβία

Το πράσινο φως έλαβε μόλις χθες το Βελιγράδι από το αρμόδιο ευρωπαϊκό όργανο – πρόκειται για την Energy Community Secretariat- προκειμένου να φιλοξενήσει στο έδαφος του τον αγωγό Turkish Stream.

Τέθηκαν εντούτοις ορισμένοι περιορισμοί, δεν αλλάζει όμως η κεντρική επιλογή της Ε.Ε. να επιτρέψει την εξέλιξη του εν λόγω αγωγού στην ΝΑ Ευρώπη.

Στο πόρισμα που κοινοποιήθηκε, η Energy Community Secretariat επισημαίνει ότι ο νέος αγωγός, ο οποίος θα έχει κατεύθυνση από τον νότο προς τον βορρά, θα εξασφαλίσει επιπλέον ποσότητες φυσικού αερίου για την Σερβία και ταυτόχρονα μία εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας της ενεργειακής της βιομηχανίας, την ίδια στιγμή ωστόσο υπογραμμίζεται ότι με τον αγωγό Turkish Stream ενισχύεται η εμπλοκή της ρωσικής Gazprom στην Σερβία, όπως και η παρουσία της σερβικής Srbijagas.

Για τον λόγο αυτό, η Energy Community Secretariat ζητά από το Βελιγράδι να κινήσει άμεσα τις απαιτούμενες διαδικασίες για την δημιουργία μίας εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, η οποία θα χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και η οποία θα διευκολύνει τις συνέργειες με τις υπόλοιπες χώρες της περιοχής, καθότι στόχος είναι η αγορά φυσικού αερίου στα Βαλκάνια να λειτουργεί με βάση τις αρχές της Ενεργειακής Κοινότητας, με τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις.

«Το γεγονός ότι η Ενεργειακή Κοινότητα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο νέος αγωγός φυσικού αερίου, ο Turkish Stream, θα βελτιώσει την ασφάλεια του ανεφοδιασμού μέσω της διαφοροποίησης των διαδρομών τροφοδοσίας επικυρώνει τα επιχειρήματα μας και αναμένω ότι η υλοποίηση του έργου θα επιταχυνθεί τώρα μέσω της υποχρεωτικής κατανομής της δυναμικότητας. Η αξιολόγηση αυτή αποτελεί ένδειξη ότι το έργο κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με την νομοθεσία που διέπει τον ενεργειακό κλάδο στην Δημοκρατία της Σερβίας και τις ευρωπαϊκές οδηγίες για την ενέργεια» δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας της Σερβίας, Aleksandar Anti.

Αναμένονται τέλος οι πρωτοβουλίες και οι κινήσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Ενέργειας της Σερβίας στην οποία διαβιβάστηκαν οι επισημάνσεις και η οποία οφείλει να πράξει τα δέοντα προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες./ΙΒΝΑ