Η εκτέλεση του προυπολογισμού αποκρούει τις αιτιάσεις του ΔΝΤ

Η εκτέλεση του προυπολογισμού αποκρούει τις αιτιάσεις του ΔΝΤ

Ξεπέρασαν τους στόχους τα στοιχεία του προυπολογισμού, όπως ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών, με το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται σε 2,751 δισ. ευρώ όταν ο στόχος αφορούσε σε πλεόνασμα 1,307 δισ. ευρώ, όντας δηλαδή υπερδιπλάσιο.

Συνολικά, τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο, ενώ στο μέτωπο των δαπανών, η υποεκετέλεση ανέρχεται σε 112 εκατ. ευρώ στον τακτικό και 310 εκατ. ευρώ στον κρατικό.

Τα παραπάνω έρχονται να ενισχύσουν την επιχειρηματολογία του οικονομικού επιτελείου για υπέρβαση, και φέτος, του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ, έναντι των όποιων πιέσεων του ΔΝΤ για ταυτόχρονη εφαρμογή των περικοπών σε συντάξεις και αφορολόγητο από το 2019.

Η «ακτινογραφία» των εσόδων

Με βάση τα στοιχεία, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.975 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.133 εκατ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.299 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 675 εκατ. ευρώ ή 8,9% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2018 αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 74 εκατ. ευρώ ή 6,4%,

β) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 13 εκατ. ευρώ ή 123,9%,

γ) Φόροι στην περιουσία κατά 57 εκατ. ευρώ ή 15,5%,

δ) Άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 75 εκατ. ευρώ ή 14,9%,

ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 26 εκατ. ευρώ ή 11,6%,

στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,4%,

ζ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 10 εκατ. ευρώ ή 2,6%,

η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 115 εκατ. ευρώ ή 37,1%,

θ) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 116 εκατ. ευρώ ή 1320,5%,

ι) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 305 εκατ. ευρώ ή 31,3%,

ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 34 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ ή 12, 7%,

β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 14 εκατ. ευρώ ή 4,1%,

γ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 58 εκατ. ευρώ ή 7,9%,

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 675 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 458 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7.433 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (7.743 εκατ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7.246 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα Υπ. Εθνικής Άμυνας.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 198 εκατ. ευρώ…. / IBNA