Η Αλβανία θα λάβει 21 εκατομμύρια ευρώ για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Η Αλβανία θα λάβει 21 εκατομμύρια ευρώ για το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας

Γερμανική τράπεζα επενδύσεων, η KfW αποφάσισε να διαθέσει 23 εκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διανομής ενέργειας της Αλβανίας.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και ψηφιοποίηση του συστήματος διανομής ισχύος με ένα νέο σύγχρονο σύστημα πληροφορικής.

Η επένδυση αυτή αποτελεί μέρος ενός πακέτου υποστήριξης που χρηματοδοτείται από τη γερμανική κυβέρνηση μέσω της KfW. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες για το OSHEE όσον αφορά τη διαχείριση και την προετοιμασία ενός σχεδίου για την ανάπτυξη του δικτύου, καθώς και ένα σχέδιο επενδύσεων για το σύστημα διανομής.

H υπουργός Οικονομικών και Οικονομίας της Αλβανίας, Anila Denaj, δήλωσε σήμερα ότι το πρόγραμμα υποτίθεται ότι μειώνει τις απώλειες στη φάση της διανομής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας στη διαδικασία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες.

Ο διευθυντής της γερμανικής τράπεζας ανέφερε ότι η κυβέρνησή του είναι ο μεγαλύτερος χορηγός στον τομέα της ενέργειας για την Αλβανία./ΙΒΝΑ