Επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ σχεδιάζει η EBRD στην Ελλάδα

Επενδύσεις 1,4 δισ. ευρώ σχεδιάζει η EBRD στην Ελλάδα

Επενδύσεις 1,4 δισ ευρώ σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) στη χώρα μας, ενώ εξετάζεται η παραμονή της στην Ελλάδα μέχρι το 2025. Το παραπάνω προέκυψε κατά τη διάρκεια τη 27ης ετήσιας Συνόδου των Διοικητών τής τράπεζας, που έλαβε χώρα στην Ιορδανία (8-10 Μαίου). Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας και αναπληρωτή διοικητή της τράπεζας, Ηλία Ξανθάκο.

Η EBRD δραστηριοποιείται στην Ελληνική οικονομία τους τελευταίους 30 μήνες και έχει επενδύσει 1,596 δισ. ευρώ σε 31 έργα. Οι ετήσιες επενδύσεις το 2017 ανήλθαν σε 614 εκ. ευρώ, ενώ τα υπό εξέταση επενδυτικά σχέδια ανέρχονται σε 1,4 δισ. ευρώ. Οι προτεραιότητες της EBRD για το τρέχον έτος στην Ελλάδα περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα εταιρικά ομόλογα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), προγράμματα trade finance και factoring, επενδύσεις στον τουρισμό, συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων και την υλοποίηση του προγράμματος τεχνικής βοήθειας για εξαγωγικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Στη Σύνοδο, αποφασίστηκε να εξεταστεί, εντός του 2018, η χρονική επέκταση της επενδυτικής παρουσίας της EBRD στην Ελλάδα, μέχρι το Δεκέμβριο του 2025…. / ΙΒΝΑ