Εξαπλάσιο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα του α’ τετραμήνου

Εξαπλάσιο του στόχου το πρωτογενές πλεόνασμα του α’ τετραμήνου

Τα οριστικά στοιχεία της εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουάριος – Απρίλιος 2018 δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, με το πρωτογενές πλεόνασμα να είναι έξι φορές μεγαλύτερο του στόχου και να ξεπερνά αρκετά και το αντίστοιχο περσινό. Υπέρβαση στόχου και στα καθαρά έσοδα.

Ειδικότερα, πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,286 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός στο τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 έναντι στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα 374 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς πλεονάσματος 1,726 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2017.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2018 κατά την οποία, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενικής κυβέρνησης) ύψους 145 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,763 δισ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1,142 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,468 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,157 δισ. ευρώ ή 8,1% έναντι του στόχου.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.376 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 641 εκατ. ευρώ ή 4,7% έναντι του στόχου./IBNA