Ενέργεια και καινοτομία στο Balkans & Black Sea Cooperation Forum 2018

Ενέργεια και καινοτομία στο Balkans & Black Sea Cooperation Forum 2018

Το Balkans & Black Sea Cooperation Forum (BBSF) που διεξάγεται στην Αθήνα, από τις 30 Μαΐου έως την 1 Ιουνίου 2018, με κεντρικό θέμα «Rail, Road, Rivers Connectivity to the EU via Balkan Region», συγκεντρώνει την προσοχή και το ενδιαφέρον σημαντικών παραγόντων της Κεντρικής, Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Κίνας.

Οι 65 διεθνούς κύρους ομιλητές και εκπρόσωποι του πολιτικού και επιχειρηματικού γίγνεσθαι από την Ελλάδα και το εξωτερικό, πιο συγκεκριμένα, από τα Βαλκάνια, τις χώρες της Μαύρης θάλασσας, την Κίνα, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Τουρκία, θα συνομιλήσουν για πολιτικές, γεωστρατηγικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες, συνεργασίες και καινοτόμες πρακτικές για την Οικονομία, την Ενέργεια, το Περιβάλλον, τον Τουρισμό, την Εκπαίδευση και καινοτομία, τις Γυναίκες στην Ηγεσία και για τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ 2030 με κεντρική ομιλήτρια την Γενική Διευθύντρια του United Nations Global Compact,  Lise Kingo.

Οι συνεδρίες θα εστιάζουν στην διασύνδεση των μεταφορών, επικοινωνιών, υποδομών και δικτύων από την Ελλάδα, την Βαλκανική και την Μαύρη Θάλασσα προς την Ευρώπη.

Εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας, η εκπρόσωπος σε θέματα συνεργασίας Κίνας-Ευρώπης, η πρέσβης κα. Huo Yuzhen, θα παρουσιάσει την στρατηγική της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου στο πλαίσιο “Belt & Road Initiative”.

Το BBSF απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, οργανισμών και θεσμικών φορέων, τελεί υπό την αιγίδα των υπουργείων Εξωτερικών, Ενέργειας & Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Οικονομίας & Ανάπτυξης, ενώ μεταξύ των επιστημονικών του εταίρων συγκαταλέγονται διεθνείς οργανισμοί, όπως ο ΟΣΕΠ, UNESCO, UNWomen, European Banking Federation, ICBSS, EC/DG Environment, CEEMAN, Clingendael Institute, UN Global Compact, CSR Europe και CSR Hellas.

Στόχος είναι η ενίσχυση των τοπικών οικονομιών και των διμερών σχέσεων στην ΝΑ Ευρώπη…. / IBNA