Διακοπές ρεύματος; Με νέους κανόνες η Ε.Ε. καταπολεμά την ενεργειακή ανασφάλεια

Διακοπές ρεύματος; Με νέους κανόνες η Ε.Ε. καταπολεμά την ενεργειακή ανασφάλεια

Ένα νέο πλαίσιο κανόνων σχετικά με τον τρόπο πρόληψης, προετοιμασίας και διαχείρισης των καταστάσεων κρίσης στην περίπτωση διακοπής της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υιοθετείται από τα ευρωπαϊκά όργανα προκειμένου μεταξύ άλλων να ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια εντός της Ε.Ε.

Με στόχο πάντοτε την επίτευξη της λεγόμενης «Ενεργειακής Ένωσης», η Ε.Ε. λαμβάνει τα μέτρα εκείνα που θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να αλληλοβοηθούνται σε περίπτωση κρίσης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.

«Θα είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και θα υπάρξουν λιγότερες διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος στις ώρες αιχμής. Είμαι πεπεισμένη ότι αυτή η συμφωνία θα προετοιμάσει το έδαφος για ταχεία και επιτυχή έκβαση των διαπραγματεύσεων στην προσπάθεια χάραξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας» δήλωσε η Elisabeth Köstinger, υπουργός Τουρισμού της Αυστρίας.

Η ηλεκτρική διασύνδεση των χωρών της Ε.Ε. είναι μία διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ως εκ τούτου, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. θα είναι καλύτερα θωρακισμένα σε περίπτωση ακραίων καιρικών συνθηκών, κακόβουλων επιθέσεων ή έλλειψης καυσίμων.

Η κάθε χώρα-μέλος ωστόσο θα υποχρεωθεί να καταρτίσει σχέδιο ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των εκάστοτε κινδύνων, ενώ το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – European Network of Transmission System Operators for Electricity – ENTSO-E θα καταρτίσει σενάρια διαχείρισης κρίσεων για κάθε περιφέρεια της Ε.Ε. και θα προσδιορίσει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει κάθε περιοχή.

Ο στενός συντονισμός μεταξύ των κρατών-μελών και όλων των εμπλεκομένων φορέων, καθώς και η προετοιμασία σχεδίων ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των κινδύνων, θα διασφαλίσει ότι η ετοιμότητα των κρατών μελών θα εναρμονισθεί όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ταυτόχρονα, όμως, θα υπάρχει ευελιξία ούτως ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις δικές τους ειδικές περιστάσεις./ΙΒΝΑ