Για κάθε επιχείρηση που κλείνει στην Ελλάδα, ανοίγουν 3 νέες!

Για κάθε επιχείρηση που κλείνει στην Ελλάδα, ανοίγουν 3 νέες!

Όσο περνούν οι μέρες τόσο πιο εμφανή γίνονται τα σημάδια βελτίωσης στην ελληνική οικονομία, κάτι το οποίο αποτυπώνεται σε όλα τα επίπεδα. Ένας τομέας στον οποίο καταγράφονται οικονομικά καλύτερες συνθήκες είναι εκείνος του “ανοίγματος” νέων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο αφορά με ξεκάθαρο τρόπο την άνοδο της πραγματικής οικονομίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελληνικού υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης προκύπτει ότι για κάθε μία επιχείρηση που κλείνει ανοίγουν τρεις νέες!

Το παραπάνω στοιχείο αφορά τη διετία 2017-2018, καθότι κατά τα προηγούμενα χρόνια τα “λουκέτα” υπερτερούσαν των συστάσεων νέων επιχειρήσεων, κάτι το οποίο καταγράφεται σε όλα τα επίσημα στοιχεία.

Είναι γεγονός ότι το 2017 ήταν έτος ραγδαίας βελτίωσης του ισοζυγίου συστάσεων – διαγραφών και ένδειξη συνολικής ανάκαμψης της οικονομίας. Συγκεκριμένα το 2017 ιδρύθηκαν 30.103 επιχειρήσεις, κάτι το οποίο σημαίνει ότι πρόκειται για μια άνοδο της τάξεως του 6% σε σχέση με το 2016.

Μείωση διαγραφών

Αντιθέτως, οι διαγραφές εταιρειών, όπως προκύπτει από το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), το ίδιο χρονικό διάστημα μειώθηκαν κατά 22%. Την πιο αξιοσημείωτη άνοδο σημείωσαν οι συστάσεις ετερόρρυθμων εταιρειών (αύξηση κατά 43%) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (αύξηση κατά 42%). Οι συστάσεις ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες συνήθως αφορούν εταιρικά σχήματα μεγαλύτερου μεγέθους, αυξήθηκαν κατά 7%.

Είναι δε σημαντικό να τονιστεί πως αυτή η δυναμική αποδείχτηκε διατηρήσιμη το 2018. Όπως φαίνεται από τους πίνακες, οι συστάσεις νέων εταιρειών έχουν μειωθεί ελαφρά σε σχέση με το 2018, ενώ οι διαγραφές έχουν μειωθεί αισθητά. Έτσι προκύπτει η προαναφερθείσα αναλογία τρία προς ένα (συστάσεις / διαγραφές).

Σε περιφερειακό επίπεδο, εντυπωσιακό είναι το παράδειγμα της συμπρωτεύουσας Θεσσαλονίκης, όπου στο μεγαλύτερο επιμελητήριο της πόλης (Εμπορικό – Βιομηχανικό) κατεγράφη αύξηση συστάσεων κατά 70% και μείωση διαγραφών κατά 20% (στοιχεία δεκάμηνου 2018).

Σε κάθε περίπτωση μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα ότι η ανάκαμψη της επιχειρηματικότητας δεν είναι πρόσκαιρο φαινόμενο και αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019./ΙΒΝΑ