Βαλκάνια: Σάρκα και οστά παίρνει ο πολύπαθος αγωγός IGB

Βαλκάνια: Σάρκα και οστά παίρνει ο πολύπαθος αγωγός IGB

Περί τα 145 εκατ. ευρώ αναμένεται προσεχώς να διαθέσει η κοινοπραξία ICGB που διαχειρίζεται τον αγωγό φυσικού αερίου Gas Interconnector Greece-Bulgaria με αφορμή την προκήρυξη του διαγωνισμού για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του έργου.

Ο εν λόγω διαγωνισμός προβλέπει την ολοκλήρωση του αγωγού φυσικού αερίου εντός 18 μηνών με την εκκίνηση να έχει οριστεί στα τέλη του τρέχοντος έτους.

Η επιλογή της ανάδοχης εταιρείας ή κοινοπραξίας θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις, μια προεπιλογής, όπου η ICGB θα καθορίσει ποιοι είναι οι υποψήφιοι που διαθέτουν την απαιτούμενη οικονομική και τεχνική δυνατότητα να υποστηρίξουν το έργο, και μια οριστικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.

«Ο αγωγός IGB είναι ένα έργο κλειδί και αποτελεί προτεραιότητα τόσο για την Βουλγαρία όσο για την Ελλάδα, ταυτόχρονα όμως είναι και σημαντικό εργαλείο πολιτικής για τις δύο κυβερνήσεις οι οποίες επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τις πηγές και την όδευση του φυσικού αερίου στην περιοχή μας. Η έναρξη της κατασκευής του αγωγού IGB επιβεβαιώνει την δέσμευση μας, ενώ αποδεικνύει ότι οι διεργασίες βρίσκονται πράγματι σε προχωρημένο στάδιο. Οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες ούτως ώστε να ξεκινήσει η κατασκευή του μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2018» δήλωσε η Teodora Georgieva, διευθύνουσα σύμβουλος (από βουλγαρικής πλευράς) της ICGB.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος (από ελληνικής πλευράς) της κοινοπραξίας, Κωνσταντίνος Καραγιαννάκος, δήλωσε πως «ο διαγωνισμός διασφαλίζει την πραγματική έναρξη των εργασιών κατασκευής του αγωγού IGB. Αναμένουμε ο αγωγός IGB να είναι έτοιμος να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2020».

Τον Ιούνιο φέτος η ICGB αναμένεται να προχωρήσει στην επιλογή της εταιρείας που θα προμηθεύσει τους σωλήνες.

Ο αγωγός IGB θα έχει μήκος περίπου 182 χλμ. (εκ των οποίων τα 31 χλμ. βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας), ενώ θα συμπληρώνεται από τις αναγκαίες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (Μετρητικοί Σταθμοί, Κέντρο Λειτουργίας).

Με σημείο εκκίνησης την Κομοτηνή, ο αγωγός θα καταλήγει στην πόλη Stara Zagora στην Βουλγαρία, συνδέοντας τα δίκτυα Φυσικού Αερίου των δύο χωρών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της αντίστροφης ροής (reverse flow).

Ειδικότερα, προβλέπεται η μεταφορά ποσοτήτων φυσικού αερίου της τάξης των 3 δισ. κυβ. μέτρων ετησίως, με δυνατότητα αύξησης τους στα 5 δισ. κυβ. μέτρα ετησίως με την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης.

Την μελέτη, την κατασκευή και την λειτουργία του αγωγού IGB έχει αναλάβει η εταιρεία ICGB AD, που έχει την έδρα της στην Βουλγαρία.

Οι Μέτοχοι της ICGB AD είναι η βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgarian Energy Holding (BEH) (50%) και η ελληνική εταιρεία ΥΑΦΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (50%), στην οποία συμμετέχουν ισομερώς η ΔΕΠΑ και η ιταλική EDISON.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εντάξει τον αγωγό IGB στα Έργα Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCIs), ενώ ο αγωγός IGB περιλαμβάνεται στον κατάλογο των έργων προτεραιότητας της πρωτοβουλίας για την Ενεργειακή Διασύνδεση των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Central and South Eastern Europe Gas Connectivity – CESEC).

Έχει ήδη εγκριθεί η συγχρηματοδότηση του με 45 εκατ. ευρώ από την Ε.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Οικονομικής Ανάκαμψης στον τομέα της ενέργειας (EEPR).

Στην Βουλγαρία, τέλος, η κοινοπραξία ICGB έχει υπογράψει με τον TAP τον Ιανουάριο του 2014 Μνημόνιο Κατανόησης και Συνεργασίας για τεχνικά θέματα, καθώς ο αγωγός IGB μπορεί κάλλιστα να διοχετεύσει φυσικό αέριο από την Κασπία στο βουλγαρικό δίκτυο φυσικού αερίου και περαιτέρω στην Νοτιοανατολική Ευρώπη…. / IBNA