Ανεβάζουν “στροφές” Γεωργία και Βιομηχανία στην Ελλάδα

Ανεβάζουν “στροφές” Γεωργία και Βιομηχανία στην Ελλάδα

Ολοένα και πιο ενισχυμένη εμφανίζεται η παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, δείγμα της αυξανόμενης ανάκαμψης που παρατηρείται στην Ελλάδα, με τις προβλέψεις να κάνουν λόγο για αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ κατά 2,1% φέτος και 2,5% το 2019

Είναι γεγονός πως Γεωργία και Βιομηχανία αύξησαν τα μερίδιά τους στη συνολική προστιθέμενη αξία της οικονομίας. Η μεν γεωργία σταθερά από το 2008 όταν είχε το 2,7% έφθασε στο 4,5% το 2018 (9μηνο), σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Η άνοδος της βιομηχανίας σε αριθμούς

Η δε βιομηχανία πιο πρόσφατα από 11,1% το 2015 σε 11,8% φέτος, με το μερίδιο της μεταποίησης να αυξάνει από 8,1% το 2015 σε 8,7% το 2017 (ΕΛΣΤΑΤ). Τόσο ο δείκτης παραγωγής της βιομηχανίας όσο και αυτός της μεταποίησης έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2010 και 2009 αντίστοιχα, δηλαδή σχεδόν στα προ κρίσης επίπεδα. Μεταξύ 2015 και 2017, το επίπεδο επένδυσης της βιομηχανίας σε μηχανήματα αυξήθηκε 27%, ενώ η παραγωγική δυναμικότητα αυξήθηκε από 64% σε 68% αντίστοιχα (βλέπε ΕτΕ, Ελληνική Επιχειρηματικότητα, Μάιος 2018). Με το 35% του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων σε πάγια η Bιομηχανία πλησιάζει πλέον σε μερίδιο την ΕΕ (39%). Αντίθετα, μεγάλη υστέρηση έναντι της ΕΕ εμφανίζουν οι ελληνικές επενδύσεις σε επιστημονικές δραστηριότητες το μερίδιο των οποίων περιορίζεται σε 9% έναντι 17% στην ΕΕ (βλέπε π.χ. Eurostat). Το ποσοστό των επενδύσεων σε κατοικίες επί του συνόλου των επενδύσεων (ΕΛΣΤΑΤ-Greek Statistical Authority) μειώθηκε από 41,8% το 2007 σε 4,4% το 2017. Το ποσοστό των επενδύσεων σε μηχανολογικό και μεταφορικό εξοπλισμό επί του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων παγίου κεφαλαίου το γ’ τρίμηνο 2018 ανήλθε σε 55,3% που είναι η υψηλότερη επίδοση γ’ τριμήνου τουλάχιστον από το 1995.

Αύξηση ξένων επενδύσεων

Το απόθεμα Ξένων Άμεσων Επενδύσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ από 12% το 2008 αυξήθηκε σε 17,6% το 2017 και το 2018 θα είναι ακόμη υψηλότερο. Το μερίδιο αγοράς των ελληνικών εξαγωγών αυξήθηκε πάνω από 3% την ίδια περίοδο. Ο δε λόγος εξαγωγών (αγαθών κι υπηρεσιών) προς ΑΕΠ αυξήθηκε από 19% το 2009 σε 33% το 2017 όταν ο αντίστοιχος λό γος των εισαγωγών αυξήθηκε μόλις κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες από 28,8% σε 34% (βλέπε Eurostat).

Θετικό ισοζύγιο στο άνοιγμα επιχειρήσεων

Τέλος, οι καθαρές συστάσεις επιχειρήσεων στο 11μηνο 2018 ανήλθαν σε 14.674 έναντι 7360 το 2017 και 2596 το 2014 αντίστοιχα. Είχαμε δηλαδή 2 και 5,6 φορές περισσότερες νέες επιχειρήσεις φέτος από τα δύο αυτά έτη./IBNA