Αναπτυξιακό Σχέδιο: Ισχυρή ανάπτυξη άνω του 2% μέχρι το 2022

Αναπτυξιακό Σχέδιο: Ισχυρή ανάπτυξη άνω του 2% μέχρι το 2022

Ισχυρή ανάπτυξη άνω του 2% προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2022 εντός του Αναπτυξιακού Σχεδίου της κυβέρνησης , ενώ παράλληλα εκτιμάται η μείωση της ανεργίας στο 14% το 2022, ενώ η αύξηση του μέσου μισθού αναμένεται να φτάσει το 2,9%. Την ίδια ώρα, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συνεργασιών με τράπεζες, όπως η ΕΤΕπ, αναμένεται να εισρεύσει “ζεστό “χρήμα” στην ελληνική οικονομία 45-50 δισ, με το συνολικό αντίκτυπο για αυτήν να μπορεί να φτάσει ακόμη και τα 100 δισ.

Ανάπτυξη 2,1% το 2021-2022

Την περίοδο 2018-2022, οι προβλέψεις του μακροοικονομικού σεναρίου δείχνουν την επιτάχυνση της δυναμικής ανάπτυξης. Για φέτος, αναμένεται έντονη αύξησης των επενδύσεων (+ 13,1%),  σταδιακή αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης (+ 0,5%) και ενίσχυση από τη ζήτηση από το εξωτερικό, η οποία θα ενισχύσει τις εξαγωγές (+4,5%), υποστηρίζοντας την σταθερή ανάπτυξη στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού. Το 2019, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής θα ανέλθει στο 2,5% σε ετήσια βάση, χάρη στη βελτίωση όλων των συνιστωσών της εγχώριας ζήτησης (ιδιωτική κατανάλωση: + 1,4% , δημόσια κατανάλωση: +0,4%, επενδύσεις: +10,5) , καθώς το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται και η χρηματοδότηση μέσω των κεφαλαιαγορών εξομαλύνεται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Μεσοπρόθεσμα, ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα κυμανθεί γύρω στο 2,1% κατά μέσο όρο μεταξύ του 2020 και του 2022, δεδομένου ότι η ιδιωτική κατανάλωση (+1,2% κατά μέσο όρο) υποστηρίζεται βιώσιμα από την αύξηση των θέσεων εργασίας (0,4% σε ετήσια βάση) και οι επενδύσεις συνεχίζουν να αυξάνονται (+ 7,6% κατά μέσο όρο), αν και με βραδύτερο ρυθμό.

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια σημειώθηκε σημαντική βελτίωση και οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ανήλθαν στο 33% του ΑΕΠ το 2017 από 19% το 2009. Στόχος του Αναπτυξιακού Σχεδίου είναι να ξεπεραστεί το 50% πριν από το 2025.

Μείωση ανεργίας κατά 7,4%

Από το 2018, ο μέσος μισθός θα ακολουθήσει μια σταδιακά επιταχυνόμενη θετική πορεία, φθάνοντας στο σταθερό ετήσιο ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης 2,9% το 2021-2022, μετά τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης το 2017 (+ 0,1% σε ετήσια βάση). Βραχυπρόθεσμα, η ανάκαμψη των μισθών θα ενισχύσει περαιτέρω την εγχώρια ζήτηση, λαμβάνοντας υπόψη και τη σταθερή αύξησης απασχόλησης (+ 1,8% κατά μέσο όρο το 2018-2019). Στο τέλος της μεσοπρόθεσμης περιόδου η απασχόληση αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,0% σε ετήσια βάση, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,4% την περίοδο 2018-2022 με τη μείωση του ποσοστού ανεργίας να φτάνει τις 7,4 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της ποσοστού του 21,4% το 2017.

Ζεστό χρήμα έως 100 δισ. την επόμενη 5ετία

Την ίδια ώρα, εντός του Αναπτυξιακού Σχεδίου εκτιμάται ότι τα επόμενα 5 χρόνια θα εισρεύσουν 45-50 δισ. Ευρώ στην οικονομία από το ΠΔΕ και την συνεργασία της κυβέρνησης με Διεθνή Χρηματοδοτικά Ιδρύματα (π.χ  ΕΤΕπ, Παγκόσμια Τράπεζα κτλ. Επιπλέον, με βάση το μακροοικονομικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας που χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Οικονομικών, θα πρέπει να εφαρμοστεί πολλαπλασιαστής μεταξύ 1,5 και 2,0 στο παραπάνω ποσό προκειμένου να υπολογιστεί ο συνολικός αντίκτυπος των δημόσιων επενδύσεων στα επόμενη 5 έτη, οπότε το συνολικό αποτύπωμα δύναται να φτάσει ακόμη και τα 100 δισ./ΙΒΝΑ