Έτσι θα μειώσουν οι ελληνικές τράπεζες τα “κόκκινα” δάνεια κατά 40 δισ.

Έτσι θα μειώσουν οι ελληνικές τράπεζες τα “κόκκινα” δάνεια κατά 40 δισ.

Τη λύση που προτείνει για τη μείωση των “κόκκινων δανείων” έως 40 δισ. Ευρώ (στα μέσα του 2018 το συνολικό ποσό τους ανερχόταν στα 86 δισ.) δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ την ερχόμενη Δευτέρα ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος αναμένεται να ενημερώσει επί του συγκεκριμένου την επικεφαλής του SSM Danièle Nouy.

Το προτεινόμενο σχήμα προβλέπει τη μεταβίβαση σημαντικού μέρους των δανείων αυτών μαζί με μέρος της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που είναι εγγεγραμμένο στους ισολογισμούς τους σε μία Εταιρία Ειδικού Σκοπού. Επί της ουσίας, προβλέπει ότι θα χρησιμοποιηθεί ένα μέρος των απαιτήσεων της αναβαλλόμενης φορολογίας ως εγγύηση, η οποία θα μετατεθεί ως ευθύνη στο ελληνικό Δημόσιο.

Αποτίμηση

Τα δάνεια θα μεταβιβαστούν στην αξία ισολογισμού (μετά από προβλέψεις). Το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που θα μεταβιβασθεί θα αντιστοιχεί σε κάλυψη πρόσθετων ζημιών, ώστε οι αποτιμήσεις των συγκεκριμένων δανείων να προσεγγίσουν τιμές αγοράς.

Εν συνεχεία, νομοθετική ρύθμιση θα ορίζει ότι η μεταβιβαζόμενη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση θα καταστεί αμετάκλητη απαίτηση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού έναντι του Ελληνικού Δημοσίου με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής (σύμφωνα με τη διάρκεια του σχήματος).

Έκδοση ομολόγων

Για την κάλυψη του τιμήματος της μεταβίβασης, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού θα προχωρήσει σε έκδοση τιτλοποίησης όπου (ενδεικτικά) θα εκδοθούν τρεις τάξεις τίτλων. H κατώτερη τάξη τίτλων  θα καλυφθεί από τις τράπεζες (με συμμετοχή έκαστης που δεν θα υπερβαίνει το 20%) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το παραπάνω συνεπάγεται πως η εταιρεία ειδικού σκοπού δεν θα ελέγχεται από κάποιον μέτοχο.

Σύμφωνα πάντα με την πρόταση, η δυνατότητα απορρόφησης πρόσθετων ζημιών από τη συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου (μέσω του μετασχηματισμού της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης σε αμετάκλητη απαίτηση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού) ενισχύει σημαντικά την πιθανότητα αποπληρωμής των ανώτερων τάξεων ομολόγων (senior, mezzanine).

Μείωση σε μονοψήφιο εντός 3ετίας

Σημειώνεται ότι, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι τράπεζες αναμένεται ότι θα προχωρήσουν, σε συνεννόηση με τον εποπτικό βραχίονα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM), σε αναμόρφωση της τρέχουσας στοχοθεσίας μείωσης NPE’s, με απώτερο στόχο την επίτευξη μονοψήφιου ποσοστού NPE’s εντός τριετίας.

Το παράδειγμα

Ενδεικτικά, η ΤτΕ αναφέρει το εξής παράδειγμα, ώστε να εκτιμηθούν οι άμεσες επιπτώσεις από τη μεταβίβαση περίπου 40 δισ. ευρώ NPE’s, ήτοι του συνόλου των καταγγελμένων δανείων (denounced) και 7,4 δισ. ευρώ της οριστικής και εκκαθαρισμένης φορολογικής απαίτησης. Το τελευταίο ποσό θα το επωμιστεί ουσιαστικά το ελληνικό Δημόσιο.

Αυτή τη στιγμή δεν είναι σαφές αν το σχέδιο θα γίνει αποδεκτό από όλους τους εμπλεκόμενους, ήτοι τράπεζες, SSM και Δημόσιο, οπότε αναμένεται να συνεχιστούν οι συζητήσεις το επόμενο διάστημα./IBNA