Έκρηξη των ελληνικών εξαγωγών στο εξάμηνο 

Έκρηξη των ελληνικών εξαγωγών στο εξάμηνο 

Συνεχίστηκε με εντυπωσιακούς ρυθμούς τον Ιούνιο η αυξητική πορεία των ελληνικών εξαγωγών. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η συνολική τους αξία διαμορφώθηκε σε 3.005,3 εκατ. ευρώ έναντι 2.408,0 εκατ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα, του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 24,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, παρουσίασε αύξηση κατά 277,5 εκατ. ευρώ (+15,5%) και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία κατά 209,4 εκατ. ευρώ (+11,8%).

Ωστόσο, ανοδική ήταν η κίνηση και των εισαγωγών που έφθασαν τον Ιούνιο τα 4.975,7 εκατ. ευρώ έναντι 3.913,5 εκατ. ευρώ κατά τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, παρουσιάζοντας αύξηση 27,1%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε άνοδος κατά 348,8 εκατ. ευρώ (+11,2%) ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία αύξηση κατά 361,8 εκατ. ευρώ (+12,0%).

Κατόπιιν αυτών των εξελίξεων, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά τον Ιούνιο σε 1.970,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.505,5 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο 2017 (+30,9%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε άνοδο κατά 71,3 εκατ. ευρώ(+5,4%) ενώ η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 152,4 εκατ. ευρώ (+12,3%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 16.437,0 εκατ. ευρώ έναντι 14.211,3 εκατ. ευρώ  κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 15,7%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.292,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,2% και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.234,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 12,7%.

Η συνολική αξία των εισαγωγών κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2018 ανήλθε στο ποσό των 26.964,4 εκατ. ευρώ έναντι 25.796,2 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση  4,5%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 324,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%. και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.404,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 ανήλθε σε 10.527,4 εκατ. ευρώ έναντι 11.584,9 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2017, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,1%. Η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 1.617,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 16,0% και η αντίστοιχη μεταβολή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 170,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%….. / IBNA